Управление на знанието

Система за организиране и управление на знанието за малки и средни предприятия.

Ние вярваме, че знанието и опитът са най-ценния актив за една организация.
Нашата мисия е да споделяме добрите практики и софтуерни инструменти, които организират и управляват вашия най-ценен актив.

Система за организиране на вътрешното знание на организации (производствени компании, за услуги, учебни заведения и др). Съдържа централизирани библиотеки, LMS и други ключови инструменти за събиране, съхранение, централизиране и използване на вътрешното знание (ноу хау). Ние не предлагаме просто софтуер, а цялостно решение за знанието на Вашата компания. Заедно с Вас планираме, организираме, конфигурираме и адаптираме въвеждане на процеса по управление на знанието и софтуерните инструменти, които го улесняват. Най-често проблемите на нашите клиенти са следните: - знание е пръснато из отделите и не е централизирано;
- не се събира и съхранява вътрешното и въшното ноу хау;
- знанието е в главите на хората и по папки на бюрата;
- трудно се търси и намира;
- не стига на време до работниците, когато е необходимо;
- губи се с напускането на служители;

Интегрирай системата за управление на знанието e-know
Минава през следните етапи:
Одит на текущото състояние и планиране
Дизайн и разработка
Внедряване
Допълнителни подобрения